Counter DINT (IEC 61131)

CTD_DINT

Název bloku

CTD_DINT

Volání v ST

PROGRAM CTD_DINT_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
DINT1,DINT2: DINT;
FB:CTD_DINT;
END_VAR
FB(CD:=BOOL1,LD:=BOOL2,PV:=DINT1,Q=>BOOL3,CV=>DINT2);
END_PROGRAM

Popis

Blok funguje jako čítač, odčítající impulsy od zadané hodnoty podle vstupu pv až k nule.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
CD BOOL Odečte 1 při náběžné hraně. False
LD BOOL Nastaví hodnotu čítače na počáteční hodnotu. False
PV DINT Počáteční hodnota čítače. 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q BOOL Stav, kdy čítač dočítal (čítač dočítal q=true).
CV DINT Aktuální hodnota čítače.

Příklad použití