Counter DINT (IEC 61131)

CTUD_DINT

Název bloku

CTUD_DINT

Volání v ST

PROGRAM CTUD_DINT_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3,BOOL4,BOOL5,BOOL6: BOOL;
DINT1,DINT2: DINT;
FB:CTUD_DINT;
END_VAR
FB(CU:=BOOL1,CD:=BOOL2,R:=BOOL3,LD:=BOOL4,PV:=DINT1,QU=>BOOL5,QD=>BOOL6,CV=>DINT2);
END_PROGRAM

Popis

Blok funguje jako čítač a zároveň odčítač. Pokud je zároveň vstup r i ld ve stavu true, tak má r vyšší prioritu.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
CU BOOL Přičte 1 při náběžné hraně. False
CD BOOL Odečte 1 při náběžné hraně. False
R BOOL Reset na nulu. False
LD BOOL Nastaví hodnotu čítače na maximální hodnotu. False
PV DINT Maximální hodnota čítače. 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
QU BOOL Stav, kdy je čítač na maximální hodnotě.
QD BOOL Stav, když je čítač vynulován.
CV DINT Aktuální hodnota čítače.

Příklad použití