Counter LINT (IEC 61131)

CTD_LINT

Název bloku

CTD_LINT

Volání v ST

PROGRAM CTD_LINT_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
LINT1,LINT2: LINT;
FB:CTD_LINT;
END_VAR
FB(CD:=BOOL1,LD:=BOOL2,PV:=LINT1,Q=>BOOL3,CV=>LINT2);
END_PROGRAM

Popis

Blok funguje jako čítač, odčítající impulsy od zadané hodnoty podle vstupu pv až k nule.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
CD BOOL Odečte 1 při náběžné hraně. False
LD BOOL Nastaví hodnotu čítače na počáteční hodnotu. False
PV LINT Počáteční hodnota čítače. 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q BOOL Stav, kdy čítač dočítal (čítač dočítal q=true).
CV LINT Aktuální hodnota čítače.

Příklad použití