Counter ULINT (IEC 61131)

CTD_ULINT

Název bloku

CTD_ULINT

Volání v ST

PROGRAM CTD_ULINT_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
ULINT1,ULINT2: ULINT;
FB:CTD_ULINT;
END_VAR
FB(CD:=BOOL1,LD:=BOOL2,PV:=ULINT1,Q=>BOOL3,CV=>ULINT2);
END_PROGRAM

Popis

Blok funguje jako čítač, odčítající impulsy od zadané hodnoty podle vstupu pv až k nule.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
CD BOOL Odečte 1 při náběžné hraně. False
LD BOOL Nastaví hodnotu čítače na počáteční hodnotu. False
PV ULINT Počáteční hodnota čítače. 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q BOOL Stav, kdy čítač dočítal (čítač dočítal q=true).
CV ULINT Aktuální hodnota čítače.

Příklad použití