Aktualizované image pro Raspberry

Aktualizované free verze pro Raspberry 3B+ a 4B si můžete volně stáhnout v sekci Dokumentace.