COMPOSEDATETIME

Název bloku

COMPOSEDATETIME

Volání v ST

PROGRAM COMPOSEDATETIME_DEMO
	VAR
		DT1: DT;
		Y,MILIS:INT;
		M,D,H,MI,S:SINT;
	END_VAR
	DT := COMPOSEDATETIME(YEAR := Y, MONTH := M, DAY := D, HOURS := H, MINUTES := MI, SECONDS := S, MILISECONDS := MILIS);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu odpovídající kombinaci vstupních časových hodnot, zadaných ve formě celých čísel.

Vstupy

Vstup Typ Význam
YEAR INT Vstupní hodnota
MONTH SINT Vstupní hodnota
DAY SINT Vstupní hodnota
HOURS SINT Vstupní hodnota
MINUTES SINT Vstupní hodnota
SECONDS SINT Vstupní hodnota
MILISECONDS INT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní signál

Příklad použití