je to komplexní

řešení pro váš hardware

Idekit je sada softwarových produktů pro zajištění běhu a vizualizaci automatizačních procesů na vašich HW platformách.

Je vytvořena s cílem maximálně zjednodušit (zlevnit) proces implementace a nasazení automatizačního řešení u vašich zákazníků až po následný servis a optimalizaci.

Odděluje vlastní vrstvu řídicího algoritmu a nízkoúrovňovou vrstvu pro obsluhu hardwaru, na kterém proces běží, včetně jeho periferií. Můžete se tak plně věnovat algoritmu řízení a technologii, zatímco jádro se postará o obsluhu vašeho HW. Samozřejmostí je ladění a úprava softwaru za běhu.

Idekit favicon

  Runtime

 

 

 

Vlastní jádro systému nezávislé na konkrétní hardwarové platformě. Můžeme jej naportovat na váš vlastní hardware nebo si jej můžete vyzkoušet a používat jako hotové kompilace na běžné platformy a operační systémy. Jádro se stará o vlastní nízkúrovňovou obsluhu ovladačů hardware a periferií za vás. Nemusíte tak přemýšlet nad konkrétní platformou a můžete pracovat s čistými vstupy a výstupy definovanými v algoritmu řízení. Můžete se tak zcela zaměřit na projekt a jeho výsledek. Runtime po spuštění nastartuje vytvořený algoritmus a stará se o jeho běh. V rámci Runtime jsou také k dispozici běžné a často používané komunikační protokoly pro přenos dat a informací mezi systémy. Runtime je vždy připraven na interakci s Idekit Studio pro nastavení a aktualizaci aplikačního softwaru. 

Idekit favicon

  Studio

Vývojové prostředí pro Windows, kterým lze snadno vytvořit a dále optimalizovat aplikační software pro váš projekt. Vždy stejné pro různé platformy s běžícím jádrem. Při tvorbě algoritmu můžete využít jazyky podle normy IEC EN 61131-3 FB (Funkční bloky) a ST (Strukturovaný text). Oba lze navzájem vhodně kombinovat a tak není problém například psát vlastní bloky a ty pak řetězit do složitějších struktur. V ST lze zase třeba snadno napsat chybějící komunikační driver na sériové lince. V základu má systém k dispozici knihovnu již hotových a otestovaných bloků v rámci balíku Blocks. Celé prostředí je prověřeno mnoha lety a lidmi. Při jeho vývoji byl kladen důraz na co možná nejjednodušší práci implementátora automatizačního softwaru při zachování vysoké technické užitné hodnoty. Studio přímo komunikuje s Runtime běžícím na zvolené platformě a lze pomocí něj platformu obsluhovat, konfigurovat a ladit nahraný automatizační software. Stačí k tomu běžné PC s OS Windows a síťové ETHERNET propojení s platformou.

Idekit favicon

  Visual

Aplikace zprostředkovává HMI (grafické uživatelské rozhraní) s řízeným procesem. Umožňuje proces vizualizovat a zobrazit aktuální hodnoty či alarmy. Rovněž se lze podívat na historii hodnot a parametrů v čase. Samozřejmostí je zobrazení a správa alarmů. Visual lze provozovat buď jako mobilní aplikaci či webový server. Přístup k projektu je tak zajištěn z jakéhokoliv zařízení s webovým prohlížečem a přístupem na internet.