Counter INT (IEC 61131)

CTU

Název bloku

CTU

Volání v ST

PROGRAM CTU_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
INT1,INT2: INT;
FB:CTU;
END_VAR
FB(CU:=BOOL1,R:=BOOL2,PV:=INT1,Q=>BOOL3,CV=>INT2);
END_PROGRAM

Popis

Blok funguje jako čítač, přičítající impulsy od nuly do zadané hodnoty podle vstupu pv.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
CU BOOL Přičte 1 při náběžné hraně. False
R BOOL Reset na nulu. False
PV INT Konečná hodnota čítače. 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q BOOL Stav, kdy čítač dočítal (čítač dočítal q=true).
CV INT Aktuální hodnota čítače.

Příklad použití