Examples

Přečtěte si: Idekit – vaše řešení pro vývoj automatizačního softwaru

Dnes již prakticky každé složitější technické zařízení nebo funkční celek používá pro své řízení mikroprocesorovou jednotku. Její vývoj a výroba má v porovnání se strojní částí některé specifické vlastnosti, které mohou pro výrobce představovat rizika. V posledních letech tuto oblast postihlo zdražování a nedostupnost mikroprocesorů, trvalým problémem je nedostatek programátorů, doba pro uvedení zařízení na trh se neustále zkracuje, je nutno přicházet se zákaznickými modifikacemi... Domat Control System proto nabízí Idekit. Je to soubor nástrojů, který umožňuje oddělit runtime (základní software, který obsluhuje vstupy, výstupy, komunikace, displej atd.) od aplikačního softwaru (tedy od programu, který řídí strojní technologii podle požadavků zákazníka nebo zadavatele).