Dokumentace

Komunikační protokol SSCP

Popis

SSCP (Shark Slave Communication Protocol) je nativním komunikačním protokolem Idekit Runtime. Slouží pro konfiguraci, programování a přenos procesních dat. Pomocí SSCP komunikačního protokolu komunikuje s procesními stanicemi například prostředí Idekit Studio v módu ladění, mobilní aplikace Idekit Menu Reader. Využívá se také k horizontální komunikaci mezi procesními stanicemi.

Podporováno na platformách

Všechny procesní stanice s Idekit Runtime, plná podpora klient a server. 

Rozhraní v PLC

Ethernet.

Omezení a poznámky

Pro procesní stanice s operačním systémem FreeRTOS je maximální počet zároveň připojených klientů protokolem SSCP omezen na 5. Pro procesní stanice s operačním systémem Linux je maximální počet zároveň připojených klientů protokolem SSCP omezen na 20.
Je třeba myslet na to, aby zbývalo jedno nevyužité spojení pro připojení Idekit Studio pro servisní účely. Jestliže je třeba propojit více procesních stanic a hrozilo by vyčerpání povoleného počtu spojení, je vhodné buď koncentrovat data do jedné procesní stanice, nebo využít kruhovou topologii. 

V případě požadavku na integraci SSCP protokolu do systémů třetích stran se obraťte na technickou podporu. Ta Vám poskytne popis protokolu s SDK (Software Development Kit) pro C# nebo C++.

Komunikační parametry

Pro komunikaci SSCP protokolem je obecně nutné znát adresu zařízení a přístupové údaje (viz níže). Pro čtení a zápis určité proměnné se využívá CommID, datový offset a délka. Vyplnění těchto údajů o proměnné zajišťuje editační prostředí (Idekit Studio, HMI, RcWare Vision...). Je třeba mít na paměti, že při změně definice proměnné nebo změnách ve funkčních blocích dochází ke změnám CommID. Je tedy nutné znovu načíst data z projektu (.exs soubor) do příslušných editorů (Idekit Studio), aby se k definici komunikace s proměnnou mohl navázat nový údaj.  

Nastavení v Idekit Studio:


Konfigurační parametry PLC
- Parametry SSCP

SSCP adresa -  adresa zařízení, příprava pro SSCP komunikaci na sériové lince, tento parametr vstupuje také do TCP komunikace
Počet registrovatelných skupin - parametr pro počet tzv. registrovaných skupin
Počet proměnných ve skupině -  parametr pro počet proměnných v jednotlivých registrovaných skupinách
Povolit TCP server - jestliže je povolen TCP server, zařízení odpovídá na dotazy SSCP klientů na Ethernetovém rozhraní
Port TCP serveru - TCP port, na kterém probíhá komunikace

Povolit sériový server -  jestliže je povolen sériový server, zařízení odpovídá na dotazy SSCP klienta (mastera) na zvoleném sériovém rozhraní
Port sériového serveru -  sériový port, na kterém zařízení naslouchá jako SSCP slave  
Rychlost sériového portu -  komunikační rychlost sériového portu
Povolit SSL server - aktivace serveru pro šifrovanou komunikaci  
Port SSL serveru -  komunikační port šifrované komunikace  

Viz také  Vlastnosti PLC

Klientský komunikační kanál

Při definici SSCP  komunikačního kanálu je možné nastavit:

Linkový protokol
Maximální dobu trvání telegramu  -  kolik času je vyhrazeno na odeslání telegramu
Pauzu mezi telegramy - doba neaktivity mezi odesláním jednotlivých dotazů 
 
Zařízení

Ve vlastnostech zařízení jsou parametry pro připojení ke zdrojovému PLC:

SSCP adresa  - adresa zařízení, se kterým má PLC komunikovat, příprava pro SSCP komunikaci na sériové lince, tento parametr vstupuje také do TCP komunikace
IP adresa - IP adresa zařízení, se kterým má PLC komunikovat
Port - TCP port, na kterém probíhá komunikace  (výchozí: 12346)
Přístupové jméno  - přístupové jméno uživatele na PLC (existují tři úrovně uživatelů Engineering - plná práva - "admin", Plné řízení - čtení/zápis - "user", Pouze čtení  - "readonly")
Heslo - heslo daného uživatele (výchozí: rw)

Koncový bod

HwConfiguration - použije se IP adresa, která je nastavena v HW konfiguraci vybraného PLC
Deploy - použije se IP adresa pro připojení k danému PLC
Custom - použije se IP adresa vyplněná ve vlastnostech tohoto komunikačního zařízení

Komunikační skupina

Vytváření a editace se provádí v editoru zařízení. Komunikační skupina definuje proměnné, které se komunikují současně. Počet skupin přímo omezen není. Je možné definovat typ skupiny pro čtení nebo zápis. Dále je možné vybrat možnosti Číst pouze změny a Zápis pouze při změně. SSCP server je schopen sledovat změny proměnných a vracet v odpovědích na dotaz pouze hodnoty proměnných, ve kterých došlo ke změně. Vlastnost Logické OR na přesahujících umožňuje zapisovat do jedné proměnné ze dvou datových bodů a udělat nad jejich hodnotami logickou operaci OR. Tedy např. na jednu bool proměnou přiřadím dva datové body s namapovanými proměnnými. Jedna z proměnných nabyde hodnoty 0 a druhá 1, výsledkem bude zápis 1 do dané proměnné na SSCP serveru.

Ve vlastnostech je také příprava na funkci registrovaných skupin (Registrovat jako skupinu a ID skupiny)

Datový bod

Vytváření a editace se provádí v editoru zařízení. Princip definice proměnných je stejný jako u ostatních typů obecných zařízení viz Vytváření HW proměnných a komunikačních kanálů

Více o komunikaci proměnné mezi PLC viz Přístup k proměnným jiného PLC.