Dokumentace

Využití zdrojů PLC

Po zkompilování projektu v Idekit Studio je možné zjistit vytížení a využití pamětí plc. V záložce "Výstup" je vidět množství využité paměti, kterou zabírá image a proměnné.

Hardwarové přiřazené body je informační hodnota říkající zatížení výkonu plc. Výkon plc se přiděluje na chod hlavního programu, komunikaci po sériových linkách, web, emailového klienta, sms klienta a další...