Dokumentace

Popis HMI editoru

Obecné informace

Součástí Idekit Studio je nově i integrovaný HMI editor. HMI editor jako takový slouží k vytváření rozhraní mezi strojem a člověkem. V tomto případě se tedy jedná o vytváření rozhraní mezi PLC, potažmo regulačním SW, a člověkem - uživatelem, tedy menu pro terminály, pro web v PLC a pro grafiku a menu aplikace Idekit Visual. Součástí instalátoru nadále zůstává program Idekit HMI.

Tento program slouží pro editaci definic z předchozích verzí Idekit Studio. Definice vytvořené v Idekit HMI programu mohou být naimportovány do nového integrovaného HMI editoru.

Samotné definice se vytvářejí do "HMI projektu". Ten je k nalezení v průzkumníku sestavy na stejné úrovni jako jsou Spustitelné projekty nebo Knihovní projekty.

Do HMI projektu lze vytvářet několik rozdílných prvků - šablon. Ve zjednodušeném módu lze vytvářet

  • Textovou šablonu pro PLC - Definice pro LCD, které je přímo na PLC
  • Textovou šablonu pro Terminál - Definice pro LCD nebo aplikaci Idekit Visual
  • Grafickou šablonu pro Terminál - Grafická definice pro HT200 nebo aplikaci Idekit Visual.

V plném módu lze potom krom výše zmíněného vytvářet dále

  • Textovou šablonu pro Funkční blok či Program - specifická definice pro libovolný funkční blok či program.