Dokumentace

Nastavení komunikačního kanálu

Ke každému PLC lze přidělit jeden nebo více komunikačních kanálů. Počet a typ kanálů vychází z možností platformy, na které Idekit Runtime poběží: U platforem FreeRTOS lze vytvořit pouze jednu sériovou linku. Nejdříve se vytvoří kanál a potom se v jeho vlastnostech rozhodne o jeho typu a typu komunikace, která na něm bude probíhat. Nabídka typu kanálu koresponduje s typem nadřazeného PLC (viz nastavení typu PLC). Jestliže nelze najít požadovaný typ kanálu, je pravděpodobně chybně přiřazen typ PLC. V následujícím příkladu bude vytvořen kanál - sériová linka s komunikačním protokolem Modbus.

Pravým tlačítkem klikněte na PLC a zvolte „Přidat kanál“.

Nastavte komunikační parametry kanálu a jméno kanálu, to potvrdíte zmáčknutím tlačítka se šipkou dolů.

Parita mezera a značka není v RT PLC implementovaná. Po zkompilování sestavy se ve výsledcích zobrazují "Warning" o použití této parity v sestavě.