Dokumentace

MUX

Název funkce

MUX

Volání v ST

PROGRAM MUX_DEMO
VAR
REAL1: REAL;
INT1:INT;
END_VAR
REAL3:= MUX(K:=0, IN0:=1, IN2:=3, IN3:=4);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí multiplexer pro vstupní signály. Vstupní signál K určuje, který vstup IN bude přiveden na výstup funkce. Při hodnotě K=0 je na výstupu hodnota vstupu IN0. Při hodně K, která je mimo rozsah definovaných vstupů, bude na výstupu vždy hodnota z prvního platného vstupu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN0.. ANY Vstupní hodnota
K ANY_INT Vstupní hodnota, selektor

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY Výstupní hodnota

Příklad použití