Dokumentace

Bool Scheduler (T17)

Časový program, bool

Název bloku

T17_BOOLEAN_SCHEDULER

Volání v ST

PROGRAM TEST_T17
VAR
FB : LIB.HVAC.V1_0.T17_BOOLEAN_SCHEDULER := (TPGVALUE := [(STARTTIME := 0, STATE := FALSE),
(STARTTIME := 210, STATE := TRUE),
(STARTTIME := 420, STATE := FALSE)],
EXCEPTIONS := [(STARTTIME := 1000, ENDTIME := 2000, STATE := FALSE)]);
DT1:DT;
BOOL1:BOOL;
END_VAR
DT1:=getlocaltime();
FB(CURRENTTIME:=DT1, OUT=>BOOL1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Časový program je zdroj binárního signálu, který se mění podle týdenního kalendáře s max. 42 událostmi (změnami stavu). Je možné vložit i výjimky, ohraničené datem a časem.

Vstupy

Vstup Typ Význam
CURRENTTIME DT Datum a čas, pro případ, že je nutné použít jiné než aktuální systémové datum a čas
DEFAULTVALUE BOOL Hodnota nastavená na výstup v případě en=false

Výstupy

OUT BOOL Aktuální stav časového programu

Funkce

Časový program porovnává aktuální datum a čas s předpisem v tabulce a výslednou hodnotu posílá na výstup. Ten nabývá hodnot true nebo false. Editace časového programu je možná z Idekit Studio nebo HMI - LCD displeje, webového rozhraní, touchscreenu, vizualizace nebo jiného klienta).

Popis vnitřních struktur

Popis Význam
STATE Aktuální stav časového programu
STARTTIME Minuty od začátku dne

Příklad použití

Časový program se používá pro povolení chodu zařízení podle provozních hodin, pro nastavování nočních poklesů atd. (Pro vícestavové řízení použijte blok T19_INT_SCHEDULER, pro přímé zadávání požadovaných hodnot T18_REAL_SCHEDULER.)

Na obrázku je časový program použit pro přepínání denní a noční ekvitermní křivky. Ve dne je ve stavu TRUE, v noci ve stavu FALSE.

V editoru je pak vyplněno, že od 6:00 do 22:00 je časový program ve stavu TRUE: