Dokumentace

Port monitor

Port monitor slouží k sledování odeslaných a přijatých dat na portu, dále inicializace a timeout odpovědí. V okně se vybírá PLC, ve kterém se budou data sledovat. Port monitor umožňuje sledovat pouze jedno PLC.

K ovládání port monitoru jsou tři tlačítka:

Start zachytávání

Stop zachytávání

Vymazat obsah okna

Poslední možností v nastavování port monitoru je volba formátu zobrazovaných dat (Ascii - textová data, AsciiD7 - textová data s vymaskovaným nejvyšším bitem (toto se používá u regulátoru Sauter), Hex - hexadecimální formát (vhodné pro většinu komunikačních protokolů) a Decimal - dekadicky).

Pod tím jsou záložky pro jednotlivé kanály, ve kterých se zobrazují data, komunikovaná po sběrnici (kanálu).