Dokumentace

Two-Point Function (B80)

Dvoubodová funkce

Název bloku

B80_TWOPOINTFUNCTION

Volání v ST

Volání verze V1.0
PROGRAM TEST_B80
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2 := LIB.CORE.V1_0.B80_TWOPOINTFUNCTION(IN:=REAL1, X1:=20,X2:=20,Y1:=0,Y2:=100);
END_PROGRAM

Volání verze V1.1
PROGRAM TEST2_B80
VAR
FB:LIB.CORE.V1_1.B80_TWOPOINTFUNCTION;
IN_V:REAL;
X1_V:REAL:=20;
X2_V:REAL:=20;
Y1_V:REAL:=0;
Y2_V:REAL:=100;
OUT_V:REAL;
END_VAR
FB(IN:=IN_V, X1:=X1_V, X2:=X2_V, Y1:=Y1_V, Y2:=Y2_V);
OUT_V:=FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Lineární funkce specifikovaná pomocí dvou zadaných bodů mění hodnotu výstupu v závislosti na vstupní hodnotě.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní signál 0
X1 REAL 1.bod x souřadnice 20
X2 REAL 2.bod x souřadnice 50
Y1 REAL 1.bod y souřadnice 0
Y2 REAL 2.bod y souřadnice 100

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Výstupní signál
SIGN BOOL Znaménko výstupu

Funkce

Blok implementuje přenosovou funkci, danou dvěma body [X1,Y1] a [X2,Y2], viz Obrázek níže. Body nemají dané pořadí, oba případy X1<X2 nebo X1>X2 jsou možné. Když X1=X2 pak y=Y1 pro x<X1, y=Y2 jinak, viz obrázek 2 níže. Výstup sign určuje znaménko výstupu y. Když y>= 0 sign=true, jinak sign=false.

funkce může být klesající nebo rostoucí [X1,Y1], [X2,Y2].

v případě, že X1=X2: hodnota při x=X1=X2 je dána výstupem Y2.

Příklad použití

Odezva funkce s vnitřními parametry x1=20, x2=20, y1=0, y2=100. Funkce se používá především pro přepočet řídicích sekvencí (ze signálu 0...100 % (požadavek na topení) nebo -100...100 % (požadavek na chlazení nebo na topení) chceme vyrobit několik sekvencí 0...100 % pro řízení ventilu chlazení, ventilu topení, rekuperační klapky, dohřevu atd.)

 

 

Starší verze


Verze  V1.0 byla vedena jako funkce. V1.1 má zachována funkci, ale je definována jako funkční blok. Nově se tedy dají vstupy / výstupy do grafu a blok se dá dát do manuálního módu.