Dokumentace

Four-Point Function (B81)

Čtyřbodová funkce

Název bloku

B81_FOURPOINTFUNCTIONNODE

Volání v ST


PROGRAM TEST2_B80
VAR
FB:LIB.CORE.V1_0.B81_FOURPOINTFUNCTIONNODE;
IN_V:REAL;
X1_V:REAL:=0;
X2_V:REAL:=20;
X3_V:REAL:=60;
X4_V:REAL:=80;
Y1_V:REAL:=0;
Y2_V:REAL:=100;
Y3_V:REAL:=150;
Y4_V:REAL:=180;
OUT_V:REAL;
END_VAR
FB(IN:=IN_V, X1:=X1_V, X2:=X2_V, X3:=X3_V, X4:=X4_V, Y1:=Y1_V, Y2:=Y2_V, Y3:=Y3_V, Y4:=Y4_V);
OUT_V:=FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží pro definování libovolné křivky pomocí čtyř bodů.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní signál 0
X1 REAL 1.bod, x souřadnice 0
X2 REAL 2.bod, x souřadnice 1
X3 REAL 3.bod, x souřadnice 2
X4 REAL 4.bod, x souřadnice 3
Y1 REAL 1.bod, y souřadnice 0
Y2 REAL 2.bod, y souřadnice 1
Y3 REAL 3.bod, y souřadnice 2
Y4 REAL 4.bod, y souřadnice 3

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Výstupní signál
SIGN BOOL Znaménko výstupu

Funkce

Blok definuje libovolnou křivku pomocí čtyř bodů – [X1,Y1], [X2,Y2],[X3,Y3],[X4,Y4]. Funkce je, jak je vidět níže na obrázku, před prvním a za posledním definovaným bodem konstantní.

Příklad použití

V příkladu chceme definovat funkci, která bude odpovídat obrázku níže. Funkce má mít směrnici jedna pro všechny hodnoty vyšší než nula. "Všechny" hodnoty v našem případě znamená pro všechny hodnoty do hodnoty 1000. Funkce tedy bude nadefinována následovně -  [X1,Y1]=[0,0], [X2,Y2]=[X3,Y3]=[X4,Y4]=[1000,1000].