Dokumentace

LINT_TO_STRING

Název funkce

LINT_TO_STRING

Volání v ST

PROGRAM LINT_TO_STRING_DEMO
VAR
STRING1: STRING;
LINT1: LINT;
END_VAR
STRING1:=LINT_TO_STRING(LINT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede hodnotu vstupu na řetězec.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_LINT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_STRING Výstupní hodnota převedená na řetězec

Příklad použití