Dokumentace

REPLACE

Název funkce

REPLACE

Volání v ST

PROGRAM REPLACE_DEMO
VAR
IN1,IN2,OUT1: STRING;
L1, P1: INT;
END_VAR
OUT1:=REPLACE(IN1:=IN1,IN2:=IN2,L:=L1,P:=P1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce REPLACE nahradí část vstupního stringu in1 za string in2. Počátek "p" musí být větší než nula a menší než celkový počet znaků ve vstupním stringu in1. Pokud je nahrazený úsek mimo vstupní string jedná se o chybu v zadání parametrů. Při špatném zadání hodnoty "l" a "p" dojde k vyvolání výjimky a zastavení chodu PLC. Pokud jsou výjimky zakázány na výstupu se zobrazí poslední správný výsledek.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_STRING Vstupní řetězec, ve kterém se bude část nahrazovat
IN2 ANY_STRING Vstupní řetězec, kterým se bude nahrazovat
L ANY_INT Délka nahrazené části
P ANY_INT Pozice, od které bude část stringu nahrazena, od začátku p=1

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_STRING Výstupní řetězec

Příklad použití