Dokumentace

Alarm Memory Ext. (BD57)

Externí paměť alarmů

Název bloku

BD57_ALARMMEMORYEXT

Volání v ST

PROGRAM TEST BD57
VAR
BOOL1, BOOL2, BOOL3, BOOL4, BOOL5, BOOL6:BOOL;
FB : LIB.CORE.V1_1.BD57_ALARMMEMORYEXT;
END_VAR
FB.IN[1] := BOOL3;
FB.IN[2] := BOOL4;
FB(ACK:=BOOL1,RESET:=BOOL2);
BOOL5 := FB.OUT[1];
BOOL6 := FB.OUT[2];
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží jako paměť alarmů s možností zapamatovat si až 16 alarmových hlášení.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN MULTIIOBOOL Vstupy alarmů [False,...,False]
ACK BOOL Potvrzení. Když IN=TRUE a je náběžná hrana ACK pak ACKNOWLEDGED=TRUE (a stále MEMORY=TRUE) False
RESET BOOL Reset paměti alarmů False
IN0,IN1,..,IN15 BOOL Jednotlivé vstupy alarmů  

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT MULTIIOBOOL Výstupy alarmů.
ACKNOWLEDGED MULTIIOBOOL Stavový vektor "Potvrzen"
MEMORY BOOL Stavový vektor "Paměť alarmu"
ALRSTATUS INT Uložený stav alarmů.
OUT0,OUT1,..,OUT15 BOOL Výstupy alarmů - jednotlivě

Funkce

Blok zaznamenává alarmové stavy. Při příchodu alarmu od některého vstupu in si blok zapamatuje alarm a změní daný výstup out, paměť alarmů nastaví na memory=true. Při náběžné hraně od vstupu ACK se na výstupu ACKNOWLEDGED uloží aktuální stav hlášení alarmů. Výstupy out a paměť memory lze vyresetovat náběžnou hranou vstupu reset. POZOR rozsah v ST je od 1 do 16.

Hodnoty výstupu alrstatus:

  • alrstatus=256 - min jeden alarm je aktivní.
  • alrstatus=512 - v paměti acknowledged je min jeden alarm aktivní
  • alrstatus=1024 - memory= true, alarm je nebo byl aktivní, ale ještě ho nikdo nevyresetoval.

Hodnota alrstatus může být součtem dílčích hlášení.

Příklad použití
V proměnné ALRSTATUS se uchovává aktuální stav alarmu. Ten může být jeden z následujících:

  • 0: Normal - alarm není přítomen
  • 1280: Alarm - vstup IN je v TRUE, nepotvrzeno, alarm lze potvrdit náběžnou hranou na vstupu ACK
  • 1792: Potvrzen - vstup IN je stále v TRUE, na ACK byla přivedena náběžná hrana
  • 1024: Odezněl - vstup IN přešel z TRUE do FALSE, alarm nebyl potvrzen ani smazán
  • 1536: Nesmazán - alarm byl ve stavu Potvrzen, načež vstup IN přešel do FALSE, alarm lze smazat náběžnou hranou na vstupu RESET a tím přivést do stavu Normal.