Dokumentace

COS

Název funkce

COS

Volání v ST

PROGRAM COS_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= COS(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu trigonometrické funkce cosinus.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota (úhel v radiánech)

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití