Dokumentace

Falling Edge Detection (IEC 61131)

F_TRIG

Název bloku

F_TRIG

Volání v ST

PROGRAM F_TRIG_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2: BOOL;
FB:F_TRIG;
END_VAR
FB(CLK:=BOOL1,Q=>BOOL2);
END_PROGRAM

Popis

Blok reaguje na sestupnou hranu a při jejím příchodu na výstup vyšle jednotkový impuls (impuls o délce trvání jednoho programového cyklu).

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
CLK ANY_BOOL Vstup reagující na sestupnou hranu. False

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q BOOL Výstupní signál

Příklad použití