Dokumentace

DT_TO_LDT

Název funkce

DT_TO_LDT

Volání v ST

PROGRAM DT_TO_LDT_DEMO
	VAR
		DT1: DT;
		LDT1: LDT;
	END_VAR

	LDT1:=DT_TO_LDT(DT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru absolutního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 DT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LDT Výstupní hodnota

Příklad použití