Dokumentace

LEFT

Název funkce

LEFT

Volání v ST

PROGRAM LEFT_DEMO
VAR
STRING1,STRING2: STRING;
INT1: INT;
END_VAR
STRING2:=LEFT(IN:=STRING1,L:=INT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce vrátí část řetězce. Velikost řetězce určí vstupní proměnná l, která značí kolik symbolů (vybráno zleva) bude zobrazeno na výstupu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_STRING Vstupní řetězce
L ANY_INT Počet symbolů

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_STRING Výstupní řetězec

Příklad použití