Dokumentace

Pulse Generator (BD2)

Pulzní generátor

Název bloku

BD2_PULSE_GENERATOR

Volání v ST

PROGRAM TEST_BD2
VAR
B1 : BOOL;
FB : LIB.CORE.V1_0.BD2_PULSE_GENERATOR;
END_VAR
FB();
B1 := FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží jako generátor binárních pulzů, u kterého lze nastavit dobu trvání vysoké a nízké výstupní úrovně.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
ENABLE BOOL Povolení provozu True
PAUSING BOOL Typ chování po změně signálu ENABLE (při volbě FALSE se začíná generovat výstup od začátku periody, při volbě TRUE se pokračuje od místa, kde bylo generování přerušeno) True
TFALSE TIME Interval pro trvání výstupního signálu v hodnotě FALSE 1 s
TTRUE TIME Interval pro trvání výstupního signálu v hodnotě TRUE 1 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Výstupní signál
OUTN BOOL Výstupní negovaný signál
TRES REAL Zbývající čas do konce periody [s]

Funkce

Funkční blok BD2 generuje pulzy na výstupu OUT a inverzní pulzy na negovaném výstupu OUTN.

Příklad použitíBlok se používá jako "blikátko" pro generování periodického signálu pro testování nebo spouštění pravidelných událostí (vzorkování, reset, ...). Zvažte, zda není někdy lepší použít signál vycházející z proměnné RTC/UTC, ten je v případě např. minutových impulsů synchronizován s reálným časem. Blok BD2 má naopak tu výhodu, že periodu lze pozastavit (při nastavení PAUSING = true).