Dokumentace

Helper: Multi Out Real

Název funkce

HELPER_MULTIOUTREAL

Volání v ST

Volání verze V1.0
PROGRAM HELPER
VAR
REAL1, REAL2: REAL;
ARRAYREAL: ARRAY[0..15] OF REAL;
FB: LIB.CORE.V1_0.HELPER_MULTIOUTREAL;
END_VAR
FB(INARRAY:=ARRAYREAL, OUT0=>REAL1, OUT1=>REAL2);
END_PROGRAM

Volání verze V1.1
PROGRAM HELPER
VAR
REAL1, REAL2: REAL;
ARRAYREAL: ARRAY[0..15] OF REAL;
FB: LIB.CORE.V1_1.HELPER_MULTIOUTREAL;
END_VAR
FB(INARRAY:=ARRAYREAL, OUT1=>REAL1, OUT2=>REAL2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží k převodu pole realů na 16 hodnot typu real.

Vstupy

Vstup Typ Význam
INARRAY ARRAY[0..15] OF REAL Vstupní pole real
IN0..IN15 REAL Vstupní hodnoty

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT1..OUT16 REAL Výstupní hodnoty

Funkce

Vstupy IN0..IN15 jsou nevyužity. V případě nezapojení vstupu INARRAY jsou připojeny na výstupy.

Příklad použití