Dokumentace

Integer Memory (B106)

Paměť lint

Název bloku

B106_INTEGERMEMORY

Volání v ST

PROGRAM TEST B106
VAR
LINT0,LINT1,LINT2,LINT3,LINT4,LINT5: LINT;
SAVE: BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_0.B106_INTEGERMEMORY;
END_VAR
FB(CLOCKRISING := SAVE, IN0:=LINT0, IN1:=LINT1, IN2:=LINT2, OUT0=>LINT3, OUT1=>LINT4, OUT2=>LINT5);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží jako paměť typu lint. Blok si zapamatuje až 16 hodnot typu lint. Hodnoty se zapisují na výstupy buď v reakci na náběžnou hranu (clockrising), nebo na sestupnou hranu (clockfalling).

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
CLOCKRISING BOOL Náběžnou hranou se uloží vstupy na výstupy. False
CLOCKFALLING BOOL Sestupnou hranou se uloží vstupy na výstupy. False
INITIALIZE LINT Když initialize = true, na výstupy se uloží initvalue False
IN MULTIIOLINT Pole vstupů lint z bloku helper_multiinreal [0,0,...,0]
INITVALUE LINT Hodnota nastavovaná při inicializaci (initialize = true). 0
IN0,IN1,..,IN15 LINT Jednotlivé vstupy  

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT MULTIIOLINT Pole výstupů real do bloku helper_multioutreal
OUT0,OUT1,..,OUT15 LINT Jednotlivé výstupy

Funkce

Signál clockrising reaguje na náběžnou hranu a uloží vstupy na výstupy. Stejně tak clockfalling reaguje na sestupnou hranu a uloží vstupy na výstupy. Když je initialize = true, tak se na výstup uloží hodnota initvalue. V případě, že initialize = false, výstupy se nastaví podle vstupů. Vstupy je možno připojit dvěma způsoby: buď jako multireal na vstup in nebo samostatně na vstupy in0,in1,... Zvolený signál myší připojíte na vstupy in0 a in1, další signály připojujete tak, že najedete myší signál na modul a v modulu na červený čtverec, kde připojíte proměnnou na in +. Stejně se připojují i výstupy.

Příklad použití

Při náběžné hraně na vstupu clockrising se vstupy uloží na výstup.