Dokumentace

EXP

Název funkce

EXP

Volání v ST

PROGRAM EXP_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= EXP(REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu exponenciální funkce o základu e.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití