Dokumentace

EQ

Název funkce

EQ

Volání v ST

PROGRAM EQ_DEMO
VAR
R1,R2:REAL;
BOOL1: BOOL;
END_VAR
BOOL1:= EQ(IN1 := R1, IN2 := R2);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí porovnání dvou nebo více vstupů. Při shodě hodnot všech vstupů je výstup TRUE.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1.. ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Výstupní signál

Příklad použití