Dokumentace

Při ladění regulátoru se u proměnné zobrazuje „Žádná hodnota“

V editoru pro PLC si zkontrolujte, zda máte v mapování programů na PLC přidaný program. Pokud není program namapován, v PLC se nevykonává a při ladění tudíž není možné z PLC načíst hodnoty proměnných.