Dokumentace

Archivace projektu

Funkce pro archivaci umožňuje zálohování celé sestavy do komprimované složky ZIP. Archivace projektu se spouští kliknutím na horní menu "Archivace projektu" nebo klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + U.

V editoru pro archivaci projektu vyberte cestu pro archivování projektu z průzkumníku souborů. Tlačítka Datum[D], Čas[T], Jméno[N], Sekvence[S] slouží pro vložení informací, z nichž se tvoří název komprimovaného souboru.