Dokumentace

OR

Název funkce

OR

Volání v ST

PROGRAM OR_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
END_VAR
BOOL3:= BOOL1 OR BOOL2;
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí logický součet dvou nebo více vstupů.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1.. ANY_BIT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_BIT Výstupní hodnota

Příklad použití