Dokumentace

Runtime pro Wago

Vložte do počítače SD kartu, která má alespoň 4 GB.

Pod tímto odkazem https://win32diskimager.download/ si stáhněte program pro vypalování image disku názvem „Win32DiskImager“, který si následně nainstalujte.

Ze stránek Idekitu si stáhněte image pro Wago750-8101 nebo Wago750-8102 a spusťte si nainstalovaný program Win32DiskImager. Vyberte příslušnou jednotku pro Vaší SD karty (na obrázku D: \) a zvolte ikonu pro adresář.
V průzkumníku Windows vyberte adresář do kterého jste si ze stránek Idekitu stáhli image pro Wago a v levém dolním rohu klikněte na Disk Images (*.img *.IMG) a vyberte *.*
Následně vyberte image s názvem „sd.hdimg“ a zvolte OtevřítV programu Win32DiskImager zvolte Write
a potvrďte tlačítkem Yes zápis na SD kartu
Po úspěšném vytvoření image na SD kartu se Vám zobrazí hláška „Write Succesful“.

Potvrďte dialogové okno tlačítkem „OK“ a bezpečně vyjměte Vaší SD kartu z počítače nebo notebooku.

Vložte SD kartu do Wago PLC a přiveďte na PLC napájení. V průběhu flashování PLC budou oranžově blikat LED diody „SYS“ a „μSD“. Po dokončení flashnutí PLC začne LED dioda „SYS“ blikat žlutě a LED dioda „μSD“ nebude blikat. Následně z PLC vyjměte SD kartu a hardwarově restartujte napájení na PLC.