Dokumentace

Komunikační možnosti

Zařízení, na nichž běží Idekit Runtime, jsou schopné různě komunikovat s dalšími zařízeními. Typy komunikace lze obecně rozdělit dle typu komunikačního kanálu a typu komunikačního protokolu, nicméně v současné době se tyto dva vzájemně prolínají.

  • Podle typu kanálu: sériová linka, TCP, UDP atd.
  • Podle komunikačního protokolu: Modbus, M-bus, BACnet atd.

Regulátory mohou komunikovat v základních modech

  • Server (slave)
  • Klient (master)

Použití jednotlivých typů kanálů a typů komunikačních protokolů je dáno použitím platformy, na které běží Idekit Runtime, a dále samozřejmě dostupností driverů (ovladačů) pro jednotlivé platformy ve vývojovém prostředí Idekit Studio. Počet dostupných protokolů a typů kanálu průběžně narůstá. Uživatel však není omezen pouze nabídkou komunikačních protokolů. Velkou výhodou Idekit Studio je, že uživatel si je schopen komunikační protokol napsat sám pomocí jazyka ST.

K definování komunikace s dalšími zařízeními lze vytvářet komunikační mapy. Tyto mapy lze exportovat.