Dokumentace

Reboot PLC

PLC lze restartovat dvěma způsoby.

   

-    Prvním z nich je teplý restart. Teplý restart je definován tak, že při znovuspuštění programu dojde k načtení veškerých uložených hodnot, které se v PLC nachází. Procedura restartu je navíc udělána tak, že při ní automaticky dochází k ukládání všech proměnných, které se v programu nachází. Teplý restart tedy znamená znovuspuštění programu s hodnotami, které byly v PLC v momentu těsně před restartováním.

-    Druhou volbou je studený restart. Studený restart je definován tak, že při něm nejsou brány v potaz jakékoliv uložené hodnoty. Veškeré hodnoty jsou tedy brány z kódu, který byl nahrán do PLC při nahrávání sestavy.

Při nastavení výchozí hodnoty "True" na HW digitálních výstupů nedojde k sepnutí výstupu při studeném restartu PLC.

Pro nastavení iniciálních hodnot použijte tento pomocný funkční blok, kterému přiřadíte, kde k proměnné Def_value_DO přiřaďte požadované HW digitální výstupy, které mají mít jako výchozí hodnotu "True" při studeném restartu".

NAMESPACE hw
FUNCTION_BLOCK Default_value_DO

VAR
 Def_value_DO : BOOL; // Inicializace proměnné
END_VAR

INIT
 Def_value_DO := TRUE; // Iniciální hodnota digitálního výstupu
END_INIT

 hw.RXIO_DO01 := Def_value_DO; // Přiřazení iniciální proměnné

END_FUNCTION_BLOCK
END_NAMESPACE