Dokumentace

Latch Flip Flop (BD53)

Logická propust

Název bloku

BD53_LATCHFLIPFLOPNODE

Volání v ST

PROGRAM TEST_BD53
VAR
BOOL1, BOOL2, BOOL3, BOOL4, BOOL5, BOOL6, BOOL7: BOOL;
FB : LIB.CORE.V1_0.BD53_LATCHFLIPFLOPNODE;
END_VAR
FB.IN[1]:=BOOL2;
FB.IN[2]:=BOOL3;
FB.IN[3]:=BOOL4;
FB(ENABLED:=BOOL1);
BOOL5 := FB.OUT[1];
BOOL6 := FB.OUT[2];
BOOL7 := FB.OUT[3];
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží jako propust logických hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
ENABLED BOOL Povolení enable=true pak out0=in0,... False
IN0,IN1,..,IN15 BOOL Jednotlivé vstupy  
IN MULTIIOBOOL Pole vstupů [False]

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT MULTIIOBOOL Pole výstupů
OUT0,OUT1,..,OUT15 BOOL Jednotlivé výstupy

Funkce

Blok slouží jako datová propust: když enable=true, pak se všechny vstupy zobrazí na výstupech. Pokud enable=false, na výstupu je poslední hodnota. POZOR: rozsah indexů v ST je od 1 do 16, nikoli 0...15.

 

Příklad použití