Dokumentace

Helper: Multi In Lint

Název bloku

HELPER_MULTIINLINT

Volání v ST

Volání verze V1.0
PROGRAM HELPER
VAR
LINT1, LINT2: LINT;
ARRAYLINT: ARRAY[0..15] OF LINT;
FB: LIB.CORE.V1_0.HELPER_MULTIINLINT;
END_VAR
FB(IN0:=LINT1, IN1:=LINT2, OUTARRAY=>ARRAYLINT);
END_PROGRAM

Volání verze V1.1
PROGRAM HELPER
VAR
LINT1, LINT2: LINT;
ARRAYLINT: ARRAY[0..15] OF LINT;
FB: LIB.CORE.V1_1.HELPER_MULTIINLINT;
END_VAR
FB(IN1:=LINT1, IN2:=LINT2, OUTARRAY=>ARRAYLINT);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží k převodu 16 hodnot typu lint do pole lintů.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1...IN16 LINT Vstupní hodnoty

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUTARRAY ARRAY[0...15] OF LINT Výstupní pole lint

Příklad použití