Dokumentace

V režimu laděni se mi u proměnných ve FUPLA nezobrazují žádné hodnoty

V horní záložce „Ladění“ vyberte regulátor, který chcete ladit.

V případě funkčního bloku nebo funkce v okně s názvem „proměnná“ vyberte i jeho instanci