Dokumentace

MULTIME

Název funkce

MULTIME

Volání v ST

PROGRAM MULTIME_DEMO
VAR
TIME1,TIME2: TIME;
REAL1: REAL;
END_VAR
TIME2:= MULTIME(IN1:=TIME1, IN2:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu vstupního času vynásobeného hodnotou druhého vstupního parametru.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 TIME Vstupní hodnota
IN2 ANY_NUM Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TIME Výstupní hodnota

Příklad použití