Dokumentace

CONVERTTOLOCALTIME

Převod na lokální čas

Název funkce

CONVERTTOLOCALTIME

Volání v ST

PROGRAM CONVERTTOLOCALTIME_DEMO
VAR
TIME_OUT: DT;
END_VAR
TIME_OUT:=CONVERTTOLOCALTIME(T:=GETUTCTIME());
END_PROGRAM

Popis

Blok převede datum a čas ve formátu UTC na lokální datum a čas.

Vstupy

Vstup Typ Význam
T DT Vstupní UTC datum a čas.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní lokální datum a čas.

Příklad použití