Dokumentace

Time+Date to Total Seconds (B97)

Čas/Datum převod na sekundy

Název bloku

B97_TIME_DATE_TO_TOTAL_SECONDS

Volání v ST

PROGRAM TEST_B97
VAR
SINT1,SINT2,SINT3,SINT4,SINT5,SINT7 :SINT;
INT6:INT6;
UDINT1: UDINT;
FB: LIB.CORE.V1_0.B97_TIME_DATE_TO_TOTAL_SECONDS;
END_VAR
FB(SEC:= SINT1, MIN:= SINT2,HOUR:=SINT3,DAY:=SINT4,MON:=SINT5,YEAR:=INT6,TOT=>UDINT1,WDAY=>SINT7);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok převádí datum a čas na celkový počet sekund. Druhým výstupem je den v týdnu.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
SEC SINT Sekundy 0
MIN SINT Minuty 0
HOUR SINT Hodiny 0
DAY SINT Dny 0
MON SINT Měsíce 0
YEAR INT Roky 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
TOT UDINT Výsledek v sekundách od 1.1.1970, 00:00 UTC
WDAY SINT Den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, ..., 6 = sobota)

Funkce

Blok převádí datum a čas na výslednou hodnotu v sekundách od 1.1.1970, 00:00. Navíc, výstup wday určuje den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, ..., 6 = sobota). Například 1.1.1970 01:00 – hodinu po referenčním čase (tj., sec=0, min=0, hour=1, day=1, mon=1, year=1970) výstupy jsou tot=3600 a wday=4.

Příklad použití