Dokumentace

Switch-Off Delay (IEC 61131)

Název bloku

TOF

Volání v ST

PROGRAM TOF_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2: BOOL;
TIME1,TIME2: TIME;
FB:TOF;
END_VAR
FB(IN:=BOOL1,PT:=TIME1,Q=>BOOL2,ET=>TIME2);
END_PROGRAM

Popis

Blok provádí zpoždění odepnutí vstupního signálu. Sepnutí není zpožděno.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Vstupní signál False
PT TIME Čas zpoždění odepnutí 0 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q BOOL Výstupní signál
ET TIME Čas od vypnutí vstupního signálu in

Příklad použití