Dokumentace

B3 Sinusový Generátor

Název bloku

B3_SINUS_GENERATOR

Volání v ST

PROGRAM B3_TEST
VAR
O1,O2: REAL;
FB: LIB.CORE.V1_0.B3_SINUS_GENERATOR:= (T:= T#10S, MINIMUM:= -10, MAXIMUM:= 10);
END_VAR

FB(OUT => O1, TRES => O2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží jako generátor sinusového signálu, u kterého lze nastavit periodu, minimální a maximální hodnotu výstupního signálu. Na druhém výstupu je k dispozici čas zbývající do konce periody.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
ENABLE BOOL Povolení provozu True
T TIME Perioda výstupního signálu 5 s
MINIMUM REAL Minimální hodnota výstupního sinusového signálu 0
MAXIMUM REAL Maximální hodnota výstupního sinusového signálu 1
PAUSING BOOL Chování při pozastavení True

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Výstupní sinusový signál
TRES REAL Zbývající čas do konce periody

Funkce

Výstupní signál OUT dává sinusový signál s periodou T a mezními hodnotami MINIMUM a MAXIMUM. Blok obsahuje výstupní signál Tres, což je zbývající čas od aktuálního okamžiku až do konce periody T, viz níže uvedený obrázek. Blok obsahuje booleovský vstup ENABLE, který umožňuje vypnout sinusový generátor (je vypnutý: ENABLE = false). Chování po vypnutí závisí na nastavení parametru pozastavení PAUSING (viz druhý obrázek dole):

  • PAUSING=FALSE a ENABLE=FALSE - pak je výstup OUT nastaven na hodnotu MINIMUM + MAXIMUM / 2. Když je signál ENABLE nastaven na hodnotu TRUE, pak doba periody začíná běžet od začátku.
  • PAUSING=TRUE a ENABLE=FALSE - pak se výstup OUT nemění. Když je ENABLE nastaven na hodnotu TRUE, pak se pokračuje od místa, kde se skončilo před vypnutím.

Příklad použití

Funkce B3 generuje sinusový signál na výstupu O1, s periodou 10 sekund, minimální hodnotou -10 a maximální hodnotou 10.