Dokumentace

Založení sestavy - zjednodušený mód

Založte novou sestavu.

Pojmenujte sestavu a vyberte místo uložení.

Vyberte režim otevření.

Na dotaz odpovězte „ANO“

V sestavě se automaticky vygeneruje následující struktura:

Definice PLC

Při definici typu PLC postupujte podle kapitoly přiřazení regulátoru. V případě neaktuálního RT postupujte podle kapitoly aktualizace RT běžícího na regulátoru.

Definice HW

Při vytváření komunikačního kanálu postupujte podle kapitoly nastavení komunikačního kanálu. Při vytváření proměnných postupujte podle kapitoly vytváření HW proměnných u komunikačního kanálu.