Dokumentace

ROL

Název funkce

ROL

Volání v ST

PROGRAM ROL_DEMO
VAR
WORD1,WORD2: WORD;
INT1: INT;
END_VAR
WORD2:= ROL(IN:=WORD1,N:=INT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí rotaci vstupu doleva.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_BIT Vstupní hodnota
N ANY_INT Počet bitů o kolik se hodnota pootočí směrem doleva

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_BIT Výstupní hodnota

Příklad použití