Dokumentace

Základní popis vývojového prostředí

Vývojové prostředí Idekit Studio je určeno k vytváření programů pro programovatelné regulátory vybavené Runtime Idekit (Idekit Runtime).

Možnosti v souvislosti s topologií řízeného systému

V Idekit Studio je možno v jedné sestavě obsluhovat libovolný počet regulátorů PLC. V sestavě figurují jednotlivé regulátory jako samostatné prvky, kterým náleží balík vlastností (IP adresa, přístupové informace atd.) a vykonávání jednotlivých programů. Ve struktuře vývojového prostředí jsou potom programy součástí samostatných projektů, tedy je možno libovolně přidělovat jednotlivým regulátorům jednotlivé programy i z různých projektů. Takto nakonfigurovanou sestavu lze navíc pomocí jednoho příkazu nahrát na všechny definované regulátory v síti.