Dokumentace

Aktualizace RT běžícího na regulátoru

K vykonávání zkompilovaného programu v konkrétním PLC je nutný aktuální Runtime (RT). Nový regulátor z výroby má verzi RT poplatnou datu výroby, proto je nutné ve většině případů před započetím nahrávání programů tuto verzi řádně zaktualizovat. Na neaktuální verzi RT upozorňuje výstražný trojúhelník u verze RT.

Žlutý trojúhelník - nedaří se zjistit, zda verze RT je aktuální.
Červený trojúhelník - verze RT je zastaralá, musí se aktualizovat, aby bylo možné nahrát nový program.
Šedý trojúhelník - verze RT je zastaralá, je doporučena aktualizace.

Aktualizace RT předpokládá fyzickou dostupnost (připojení přes TCP port) regulátoru a správné přiřazení platformy.

RT se zaktualizuje pravým kliknutím na regulátor, výběrem podmenu „Operace s PLC“ a výběrem příkazu „Nahrát RT“. Regulátor se po nahrání nové verze RT automaticky restartuje.