Dokumentace

LEN

Název funkce

LEN

Volání v ST

PROGRAM LEN_DEMO
VAR
STRING1: STRING;
INT1: INT;
END_VAR
INT1:=LEN(IN:=STRING1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce zjistí délku řetězce.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_STRING Vstupní řetězec

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_INT Délka řetězce

Příklad použití