Dokumentace

Average Power Meter (T37)

Average power meter

Název bloku

T37_AveragePowerMeter

Popis

Výpočet derivace vstupního průběhu. Derivace je stanovena ze vzorků jejichž časová vzdálenost odpovídá definovanému časovému oknu.

Použití v ST

PROGRAM test
VAR
apm: LIB.HVAC.V1_0.T37_AveragePowerMeter;
END_VAR

END_PROGRAM

Knihovna

 
LIB\HVAC

,

Verze

V1.0

 

Popis vstupů a výstupů

Vstupy Jméno Datový typ Retain Nutno připojit Význam
In udint Ne Ano Vstupní čítač
N udint Ne Ne Počet vzorků v kruhovém bufferu
Reset bool Ne Ne Reset bloku
WLen time Ne Ne Délka čásového okna
Výstupy Jméno Datový typ Význam
Out real Hodnota derivace

Podrobný popis funkce

Vstup je vzorkován s definovanou periodou a vzorky jsou ukládány do vnitřního kruhového bufferu. Počet prvků kruhového bufferu a perioda vzorkování jsou definovány vstupními parametry. Z nejmladšího a nejstaršího vzorku se provede výpočet derivace. Použítí pro specifické vstupní průběhy, kde není vhodné vzorkovat pouze na základě změny vstupu.